NL DE EN
 • Ski pistes

  sliderImg
 • Zauchensee is omringd door een mooi natuurgebied

  sliderImg
 • Chalet Altenmarkt

  sliderImg
 • Het chalet is voorzien van een skiruimte voor afstellen, waxen en opbergen!

  sliderImg

Algemene voorwaarden

1. Reservering
Iedere reserveringsopdracht wordt door ons bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging, tevens factuur.
De aanmelder dient de inhoud van de boekingsbevestiging op juistheid te controleren.

2. Aankomst- en vertrektijden
De verblijfsduur is vermeld in dagen. Op de dag van aankomst is de accommodatie beschikbaar vanaf 16.00 uur. Op de dag van vertrek dient de accommodatie voor 10.00 uur opgeruimd verlaten te zijn.

3. Bezetting
De accommodatie mag in geen geval bezet worden met een hoger aantal personen dan vermeld wordt bij de omschrijving op de reserveringsbevestiging welke u van ons ontvangt.  Bij overschrijding van het aantal toegestane personen zullen wij beslissen om personen af te wijzen.

4. Betaling
Binnen 2 weken na aanmelding ontvangt de aanmelder een reserveringsbevestiging, tevens factuur.
Binnen 10 dagen na ontvangst dient de aanbetaling van 50% van het factuurtotaal te worden voldaan.
Het restbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op de rekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven. Bij reservering binnen deze 6 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.
Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de totale reissom telefonisch per bank, expresgiro of spoedopdracht internet (tele)bankieren per direct te voldoen. Indien de betaling niet binnen de geldende termijnen gedaan wordt, komt de boeking automatisch te vervallen en heeft de aanmelder geen gebruiksrecht op de besproken accommodatie.

5. Verzekeringen
De aanmelder is verplicht zelf zorg te dragen voor een reisverzekering voor alle reisgenoten verblijvend in de accommodatie. Let hierbij op de wintersportdekking.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. De voorwaarden voor annulering staan te lezen in artikel 6.

6. Annulering door huurder
Annuleringen dienen telefonisch aan verhuurder te worden opgegeven en gelijktijdig per schrijven te worden bevestigd. Binnen 1 werkdag na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt de verhuurder een annuleringsbevestiging/-nota.
Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 30% van de huursom in rekening gebracht, evenals € 10,00 administratiekosten.
Bij annulering tot 8 of meer weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 60% van de huursom in rekening gebracht, evenals € 10,00 administratiekosten.
Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.
Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

7. Annulering door verhuurder
Indien enige omstandigheid de verhuurder noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal verhuurder onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
Bij annulering door verhuurder vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van € 115,- per gereserveerde etage, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.
Uitgesloten van artikel 7.2 zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

8. Aansprakelijkheid
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Verhuurder is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
Verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van de accommodatie.
Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de aangeboden accommodatie binden verhuurder niet.
Verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

9. Speciale wensen
Aan speciale wensen zal zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen, zonder dat het daaraan niet kunnen voldoen enig recht tot financiële compensatie zal bieden.


10. Rookvrije ruimte
De gehele woning is een rookvrije ruimte.

11. Huisdieren                                                                                                                                                                                                                             Huisdieren niet toegestaan